Solicitare informatii. Legislatie

Numele și prenumele persoanei responsabile pentru Legea544/2001 : Vlasin Marcela

legea nr. 544 din 120 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

HG nr 123 din 07 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Formulaţi o cerere tip în conformitate cu Legea 544/2001

Modalitatea de contestare a deciziei si formularele aferente pentru reclamație administrativa (refuz și netrimitere in termen legal)

Lista cu documentele de interes public și lista cu documentele produse/gestionate de instituție.

Raport de aplicare a Legii nr. 544/2001

Raport anual de evaluare priviind L544/2001 pe anul 2018

Formular solicitare in baza Legii 544/2001.

* indicates required field

Tipuri fisiere acceptabile: doc,docx,pdf,txt,gif,jpg,jpeg,png.
Marime maxima fisier: 2mb.