Legislatie

Lege 188_1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 1/2004  privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, cu modificările și  completările ulterioare;
Legea nr. 7/2004 pentru privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată.
O.U.G. nr. 3/2015 a pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015 – 2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare.
Regulamentul (UE) nr. 1307 din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr.73/2009 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;
OMADR nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015 – 2020.
Hotărâre 1174_2014  privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură
 Hotărâre 1179_2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor, cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordin 1801_2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de investiții, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018 inclusiv Normele metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de investiții, eligibilă pentru finanțare în cadrul programului național de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, din 17.11.2014, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărâre 558_2016 privind stabilirea fructelor proaspete distribuite, a perioadei și frecvenței distribuției, a limitei valorii zilnice/elev, a fondurilor necesare pentru distribuția fructelor proaspete, a măsurilor adiacente distribuției de fructe proaspete, a bugetului aferent acestora, precum și a modalității de implementare efectivă și de gestionare la nivelul administrației publice, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli în anul școlar 2016-2017, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărâre 211_2017 privind distribuirea unei sume pentru producătorii de lapte din suma stabilită în anexa la Regulamentul delegat (UE) 2016/1.613 al Comisiei din 8 septembrie 2016 de prevedere a unor ajutoare de adaptare excepționale destinate producătorilor de lapte și fermierilor din alte sectoare de creștere a animalelor, cu modificările şi completările ulterioare;