Conducere

Director Executiv   AVRAM DANIELA MIRELA
Director Executiv Adjunct   CUCEA SABIN
Director Executiv Adjunct   CĂPRARU FLORIN
Şef Serviciu Măsuri Specifice   NACU MARIANA
Şef Serviciu Autorizare Plăţi   DENES IULIANA
Şef Serviciu Control pe Teren   REU GABRIELA
Şef Serviciu SERDRU  SÂNPETREAN ALINA CODRUȚA
You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂