Fructe in scoli

Programul de distribuire gratuită a fructelor (merelor) în şcoli – este un program comunitar menit să încurajeze consumul de fructe în şcoli şi să promoveze formarea de obiceiuri alimentare sănătoase şi prevenirea diferitelor afecţiuni de sănătate (diabet, boli cardiovasculare şi obezitate infantilă), mediatizând avantajele cu caracter nutriţional şi fiziologic privind aportul de vitamine şi minerale prin consumul de fructe şi legume în stare proaspătă.

Începând cu anul şcolar 2012 – 2013, fructele proaspete distribuite elevilor, perioada şi frecvenţa distribuţiei, limita valorii zilnice/elev, precum şi fondurile necesare pentru distribuţia de fructe se stabilesc şi se actualizează anual prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de evoluţia preţurilor şi tarifelor. Limita valorică cuprinde preţul integral de achiziţie a fructelor proaspete, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cheltuielile de transport, distribuţie şi depozitare a acestora, după caz.

Beneficiarii programului sunt elevii din clasele pregatitoare si clasele I-VIII care frecventează învăţământul de stat şi privat autorizat/acreditat.

Începând cu anul şcolar 2012 – 2013, sumele aferente acordării sprijinului financiare se suportă din bugetele locale ale judeţelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti.

Ajutorul financiar poate fi solicitat de consiliile judeţene, primăriile sectoarelor municipiului Bucureşti, respectiv ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, după caz, care administrează activitatea de distribuţie a produselor în instituţiile şcolare, efectuează plata către furnizorii acestor produse şi îndeplinesc condiţiile de aprobare.

Legislatie:

OUG_24/2011 privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli..